Ο Bach και ο χορός της κοιλιάς: γράφει ο Γιάννης Παναγιωτάκης.Άχρι πεδίλων και μέχρι σφυρών, ω βέλτιστε. Ου γαρ θέμις σοι πέραν τούτων χωρείν Το πρόταγμα σε αυτό το κείμενο είναι ο καλός νοούμενος συντηρητισμός στις καλές τέχνες, κυρίως στην μουσική, τόσο...