Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή της μουσικής του Einaudi είναι η ικανότητά του να δημιουργεί υποδηλωτικά και υποβλητικά ηχοτοπία...